DAFO oportunitats Guillem Recolons

Diagnòstic de marca personal 12: Analitzant oportunitats

A l' 11 capítols anteriors de la sèrie iceberg he discutit el diagnòstic de la nostra marca personal: identitat percebuda, pròpia identitat, identitat digital identitat per nom en cercadors, a les xarxes socials i per paraules clau. També he parlat amb Elena Arnaiz la "D" de "debilitats" de la STHFO, la "F" de baluards amb Xavi Roca, La … Llegeixi'n més

Som puntuals davant d'oportunitats? guillemrecolons.com

Som puntuals davant d'oportunitats?

Acabant ja la sèrie del DAFO que va arrencar amb Com afeblir les nostres debilitats i va seguir amb Com fortificar les nostres fortaleses i amb Amenaces a mi? El Jousting, avui arriba el moment de concloure amb la part més onírica d'aquest model d'autoconeixement: las oportunidades que nos pueden surgir del exterior. Una de las mayoresLlegeixi'n més

Amenaces a mi? El Jousting. DAFO personal de Guillem Recolons

Amenaces per a mi? El Jousting

Continuo amb el desenvolupament de DAFO personal amb un factor extern, Amenaces. Ya he tratado el factor interno de debilidades y también el de fortalezas. Els factors externs són els que estan fora del nostre control, afecten el mercat, a l'economia… És més difícil tractar amb ells., ya que no dependen de nosotros sino deLlegeixi'n més