comentaris externs sobre el diagnòstic de marca personal

Diagnòstic de marca personal 1: Comentaris externs

Veure les raons per les quals la gestió (o no) la nostra marca personal, passarem a la primera fase del diagnòstic de marca personal, comentaris externs. Per això he demanat ajuda a un gran especialista, Naomi Vico, coautor del llibre Smart Feedback (Tapa Editorial, 2018). Aquest recorregut segueix la metodologia de l'Iceberg de marca personal, De qui … Llegeixi'n més