Fedeback D. I. S. C. com un autodiagnòstic de marca personal

Diagnòstic de marca personal 2: Retroalimentació interna D. I. S. C.

En aquest nou episodi del viatge de la nostra marca personal, Encara estem a l'àrea de diagnòstic, el nostre autoconeixement. La primera part del diagnòstic se centra en la retroalimentació externa, amb valuosos consells de l'especialista Naomi Vico. Aquesta vegada, vostè analitza una de les eines d'autoconeixement més interessants basades en la retroalimentació interna, el D.I.S.C.. Per … Llegeixi'n més