Promocions perilloses a Facebook

Estic poderosament cridaner per una promoció de Facebook de PradoRey Wineries: si colpeixi el “M'agrada” participes en una desena part de la loteria de Nadal celebrada avui a Espanya. És una promoció efectiva? A simple vista, Sí. Han aconseguit una mica de 90.000 “M'agrada” per a la promoció i alguns 3.700 Per … Llegeixi'n més